சக்திச் சொட்டெண்கள்.

More
9 years 7 months ago #22509 by Zireen Zanoofar
அணுவிலுள்ள இலத்திரன்களின் சக்தியையும்,இடத்தையும் தீர்மானிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் எண்களும்,எழுத்துக்களும் சக்திச் சொட்டெண்கள் எனப்படும்.


அணுக்களில் 4...

0important!!!!

Read more...

Please Log in or Create an account to join the conversation.

More
2 months 3 weeks ago #22510 by Sharuhi
பிரதான சக்தி சொட்டன் headingல இருக்கிற சக்தி வேறுபாடு ஒழுங்கு சரியா இருக்குதா

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.094 seconds